Phân loại rượu vang theo đất nước và các vùng sản xuất rượu vang.

VANG ARGENTINA (19)

VANG CHI LÊ (12)

VANG ĐỨC (8)

VANG MỸ (26)

VANG NAM PHI (8)

VANG NEW ZEALAND (11)

VANG PHÁP (72)

VANG TÂY BAN NHA (38)

VANG ÚC (30)

VANG Ý (127)